Chuyển dữ liệu từ Thần Ma ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Bão Tố (Tài khoản : - Nhân vật : )


Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Thần Ma chính thức nói lời chia tay!
BQT quyết định sát nhập Thần Ma sang Bão Tố. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang Bão Tố tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Thần Ma sang Bão Tố.

Thời gian chuyển Server : 00h00 4/1/2022 - 24h00 5/1/2022
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

Bão Tố : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Bão Tố

Lưu ý :

  • Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì khi bấm bắt đầu chuyển là tài khoản và nhân vật sẽ bị block.
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Nhân vật muốn chuyển sang phải có số lần Resets từ 1 lần trở lên.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Bão Tố trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người,hòm đồ chính, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi.
  • Rương chứa đồ mở rộng, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển.
  • Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Bão Tố không nhất thiết trùng với Thần Ma . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Thần Ma sẽ được thay thế sang Bão Tố .