Chuyển dữ liệu từ Huyền vũ ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang THÁI DƯƠNG (Tài khoản : - Nhân vật : )


Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay Huyền vũ chính thức nói lời chia tay!
BQT quyết định sát nhập Huyền vũ sang THÁI DƯƠNG. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang THÁI DƯƠNG tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ Huyền vũ sang THÁI DƯƠNG.

Thời gian chuyển Server : 0h 4/6/2021 - 24h 5/6/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

THÁI DƯƠNG : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : THÁI DƯƠNG

Lưu ý :

  • Hãy cân nhắc kỹ trước khi thực hiện vì khi bấm bắt đầu chuyển là tài khoản và nhân vật sẽ bị block.
  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần.
  • Nhân vật muốn chuyển sang phải có số lần Resets từ 1 lần trở lên.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở THÁI DƯƠNG trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở THÁI DƯƠNG không nhất thiết trùng với Huyền vũ . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Huyền vũ sẽ được thay thế sang THÁI DƯƠNG .